ជួញ​ដូរ​ជា​មួយ​នឹង​ឈ្មួញ​ជើង​សា​ដែល​ទទួល​ស្គាល់​ជា​សកល​

វេទិកា​MT4

យើង​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​វេទិកា​ជួញ​ដូរ​ MT4​ ដ៏​រលូន​និង​​ល្បី​​ល្បាញ​​ដែល​​បង្ក​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​លើ​ឧបករណ៍​ចល័ត​។

 • កម្ម​វិ​ធី​ជួញ​ដូរ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ
 • វេទិកា​ជួញ​ដូរ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​វេទិកា​ជួញ​ដូរ​ដែល​កំពុង​ពេញ​និយម​ជាង​គេ​បំផុត
 • ការ​ជួញ​ដូរ​ជា​​មួយ​​នឹង​កម្ម​វិ​ធី​សំរាប់​ឧបករណ៍​ចល័ត
វិសាល​ភាព​នៃ​ទីផ្សារ

យើង​ជួញ​ដូរ​លោហ​ធាតុ​មាន​តម្លៃ​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​អន្តរ​​​ជាតិ ​និង​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ​ ដោយ​ប្រើ​គណនី​សំរាប់​ជួញ​ដូរ​តែ ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​។

 • ជួញ​ដូរ​លើ​ទី​ផ្សារ​ពិភព​លោក
 • ធ្វើ​ពិ​ពិធ​កម្មការ​ជួញ​ដូរ
 • គម្លាត​តម្លៃ​ទាប
ការ​ជួញ​ដូរ​ម៉ាជីន

រក្សា​សមាមាត្រ​តូច​មួយ​នៃ​តម្លៃ​សរុប​នៃ​​កិច្ច​សន្យា​ដើម្បី​ជួញ​ដូរ​បង្កើត​ឥទិ្ធពល​ទៅ​លើ​ឡេវឺរេច​បង្កើន​ភាព​បត់​បែន​នៃ​ទុន​ក្នុង​គោល​បំណងទាញ​យក​ប្រាក់​ចំណេញ​ដ៏​សម​គួរ​មួយ​។

 

 • ឡេវឺរេច​ ​១:១០០
 • បង្កើន​សក្តានុពល​ប្រាក់​ចំណេញ
 • តម្រូវ​ការ​ម៉ាជីន​សាមញ្ញ

ជួញ​ដូរ​ជាមួយ​គណនី​សាក​ល្បង​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដោយ​សេរី ​និង​មិន​គិត​ថ្លៃ


យើង​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​បរិយាកាស​ជួញ​ដូរ​ពិត​ប្រាកដ​នៅ​លើ​គណនី​សាកល្បង​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ​ ដូច្នេះ​កុំ​នៅ​រង់​ចាំ​ទៀត​។


 • សាកល្បង​កម្ម​វិធី​ជួញ​ដូរ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ និងយុទ្ធ​សាស្រ្ត​នៃ​ការ​ជួញ​ដូរ
 • គូ​រូ​បិយ​ប័ណ្ណ​ និង​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ
 • ឡេវឺរេច​​ ១:១០០
 • ការ​រួម​បញ្ចូល​នូវ​សេវាកម្ម​ដែល​មិន​គិត​ថ្លៃ ​និង​ងាយ​ស្រួល
 • គ្មាន​ការ​កំណត់​ទៅ​លើ​ការ​ចេញ​ចូល​ផ្សារ ​ការ​ទិញ​លក់​ទុក​មុន ​ឬ​ការ​បន្ត​ជំហរ​ជួញ​ដូរ

វីឌីអូ

ទស្សនាវីឌីអូទាំងអស់

គម្លាតតម្លៃ

ឧបករណ៍ ទិញ/លក់ គម្លាត
មើលទាំងអស់
ឧបករណ៍ ទិញ/លក់ គម្លាត
មើលទាំងអស់

ជួញ​ដូរ​ជា​មួយ​នឹង​ឈ្មួញ​ជើង​សា​ដែល​ទទួល​ស្គាល់​ជា​សកល​តាមរយៈជំ​ហានទាំងបី​

ជំហាន​ទី ១ : បំពេញបែបបទរបស់លោកអ្នក

ជំហាន​ទី ២ : ផ្តល់នូវឯកសារ

ជំហាន​ទី ៣ : តម្កល់​ប្រាក់